GÜNÜMÜZDE GENÇ OLMAK

Gençlik, 15-24 yaşları arasında biyolojik, fizyolojik, psikolojik vb. gelişime en çok açık olduğumuz zaman dilimidir. Her çağın, zamanın gidişatına göre gençlik denilen olgu şekil almaktadır. Hayatımızın çoğu yerinde karşılaştığımız ‘Bizim zamanımızda...’ cümlesinin pek bir anlamı olmayacağı gözle görülebilmektedir. Yapılan bazı bilimsel araştırmalara göre en erken yaşta meslek, gelecek, geçim kaygısı gütmeye başlayan genç nüfusu ile ülkemiz ön sıralarda yer almaktadır. Buna sebep olan birçok etmen vardır. Bu etmenlerin başını aile bilinci ve bulunduğumuz çevre çekmektedir. Çoğu zaman ailelerimiz bizim için seçim yapmak isterler, bizden doktor olmamızı yüksek makam mevki sahibi olmamızı, toplum içinde saygı gösterilen ve kabul edilmiş bir birey olmamızı... Her ne kadar bizim için kötü bir şey istemeseler de kabul görülen bir meslek değil, kendi içimizde kabul edebildiğimiz ve destekleyip sevdiğimiz meslekleri yapmamız bizim daha çok yararımıza olacaktır. Yine hayatımızda pek çok kez duyduğumuz ‘yediği önünde yemediği arkasında ‘ sözüne değinmek istiyorum. Gençlik ve çocukluk dönemindeki bireylerin ailesine fiziksel ihtiyaçtan çok psikolojik ve manevi olarak daha çok ihtiyaç duymaktadır. İlgi görmek gençlik dönemindeki bireylerin en doğal hakkıdır. Bu dönemde fikirlerini belirtebilen bireylerin ileriki hayatlarında çekingen bireylere göre daha başarılı daha aktif ve daha özgüvenli olduğu gözlemlenmiştir. Genç bireylerin aile içinde söz hakkına sahip olması her ne kadar dikkate alınmış olmasa da önemli bir detaydır. Yine çok önemli gördüğüm bir detayı vurgulamak istiyorum ‘onun çocuğu... kazanmış, onun çocuğu şunu şöyle yapıyor...’ Hiç bitmiyor değil mi onun, bunun çocukları? Hayatımıza karabasan gibi çökmüştür aslında. İyi yapamadığın bir sınava akraba çocuklarıyla, yakın komşu çocuklarıyla girdiysen evin yolunu uzatmak istersin. Hep yarış atı gibi başkalarıyla yarıştırılıp başkalarıyla kıyaslandık. Biz herkes olmayı değil de kendimiz olmayı seçtiğimiz için bu yorgunluğumuz...

GÜNÜMÜZDE GENÇ OLMAK